Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμοί – Καταστάσεις
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016: [ pdf ]
Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2016: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015: [ pdf ]
Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2015: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014: [ pdf ]
Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2014: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013: [ pdf ]
Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2013: [ pdf ]
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012: [ pdf ]
Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2012: [ pdf ]

Δημοσιεύσεις
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16-Ιουλ-2024:  [pdf]
Πρόσκληση ΓΙΑ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31-Ιουλ-2023:  [pdf]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21-Ιουλ-2023:  [pdf]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1-Σεπ-2022:  [pdf]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 9-Ιουλ-2020:  [pdf]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29-Μαΐου-2019 : [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23-Ιουν-2018: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 8-Σεπτ-2017: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23-Ιουν-2016: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-Ιουν-2015: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26-Ιουν-2014: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2-Αυγ-2013: [ pdf ]
Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2013: [ pdf ]

Ό,τι αυτοκίνητο κι αν οδηγείτε, το νέο mobile application των Olympus Plaza είναι εδώ για να κάνει το ταξίδι σας πιο άνετο. Ο καιρός, οδηγίες για το ταξίδι, σημεία που μπορείτε να σταματήσετε ή που πρέπει να είστε προσεκτικοί και τιμές καυσίμων. Όλα σε μια εύχρηστη εφαρμογή.

Κατεβάστε τώρα